1 edycja
24.05.2008 Warszawa, Podzamcze

2 edycja
31.05.2008 Poznań, Łęgi Dembińskie

3 edycja
Bialystok

4 edycja
Łódź


29.09.2007
Maxxx'ymalny Extreme Hyde Park - Warszawa

09.09.2007
Extreme Hyde Park - Ursus

01.06.2007
Dzień dziecka - Grodzisk Mazowiecki

26.05.2007
Juwenalia - Warszawa

20.05.2006
Juwenalia - Warszawa5. Ocena

Przejazdy będą oceniane przez niezależną komisję sędziowską w składzie 3 osobowym, wskazanym przez Organizatora. Z rundy eliminacyjnej zostaną wyłonieni zawodnicy, którzy wystartują w rundzie finałowej.

6. Zgłoszenie udziału w Zawodach:

Warunkiem wzięcia udziału w Zawodach jest zapoznanie się z regulaminem, oraz czytelne i prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej w dniu imprezy.

Do zawodów zostaną dopuszczone osoby posiadające sprawny rower, kask, oraz niezbędne ochraniacze. W zawodach mogą wziąć udział osoby sprawne fizycznie, którym stan zdrowia pozwala na uprawianie wszelkiego rodzaju sportów.

Osoby poniżej 14 lat mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemna zgodą rodziców, lub opiekunów prawnych oraz pod ich osobistą opieką w dniu zawodów.

Osoby poniżej 18 lat mogą wziąć udział w zawodach wyłącznie za pisemna zgodą rodziców, lub opiekunów prawnych.

Warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty wpisowego wysokości 15 zł. w dniu zawodów w biurze zawodów.

cd. << poprzednia   następna >>